REGULAMIN

Tatra-Dream


1. Domki/apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu/domku następuje po wpłaceniu zadatku, zadatek w wysokości 30%-100% (w zależności od terminu pobytu). Zadatek jest bezzwrotny.
3. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
4. Zameldowanie do godziny 23.00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach nocnych obowiązuje dodatkowa opłata 100zł.
5. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16.00 lub opuszczenia apartamentu po godzinie 11.00 należy uzgodnić z zarządcą obiektu.
6. W domkach/apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
7. Zarządca obiektu ma prawo anulować wstepną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu.
8. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
9. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł (pilot do bramy 150 zł).
10. Ze względu na zamontowanie czujników dymu, palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie na balkonach/tarasach.
11. Do apartamentu/domku nie należy wnosić sprzętu narciarskiego, a po obiekcie chodzić w narciarskim obuwiu. Jest w tym celu przygotowane specjalne pomieszczenie.
12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz materiałów łatwopalnych.
13. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie
o wynajęty domek/apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
14.W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna przy wyjeżdzie w wysokości 400zł, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez gości w apartamencie.
15. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
16. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
17. Wynajęty domek/apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
18. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty
za niewykorzystane świadczenie.
19. Obsługa domku/apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do domku/apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.
20. Zimą, w przypadku złych warunków atmosferycznych zalecamy posiadanie łańcuchów śniegowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tatra-Dream Łukasz Sikorski z siedzibą w Zakopanem przy ul. Bogówka 8, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator może udostępnić dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. B RODO.
4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
– Przenoszenia danych,
– Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku.

Prosimy o zgłaszanie wynajmującemu ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, a także usterek i awarii w chwili ich zaistnienia.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU